اطلاعیه

هنرجویان گرامی که برای دوره مهارتی دیپلم سال تحصیلی 95 ثبت نام نموده اند جهت تکمیل مدارک به موسسه مراجعه کنند.

گروه بندی: 
Copyright © 2015 Persian010 | Designed by Persian010