برگزاری آزمون شهریور ماه 95

به اطلاع کلیه هنرجویان عزیز می رساند آزمون عملی در تاریخ های 13 و 14 شهریور و آزمون تئوری در تاریخ 19 شهریور در حوزه های امتحانی مربوطه برگزار می گردد. هنرجویان جهت دریافت کارت امتحانی خود به موسسه مراجعه نمایید

*هنرجویان توجه داشته باشید همراه داشتن کارت ملی جهت شرکت در آزمون الزامی می باشد.*

با آرزوی موفقیت در آزمون

گروه بندی: 
Copyright © 2015 Persian010 | Designed by Persian010