ثبت نام دوره مهارتی مهر تا نیمه دوم آبان ماه تمدید شد

متقاضیان اخذ دیپلم میتوانند با در دست داشتن مدارک ذیل در اسرع وقت به آموزشگاه مراجعه کنند.

اصل و کپی کارت ملی     اصل و کپی شناسنامه

6 قطعه عکس3.4        اخرین مدرک تحصیلی

گروه بندی: 
Copyright © 2015 Persian010 | Designed by Persian010