صدور مهارت های هنرجویان مهر 94

به اطلاع هنرجویان دوره مهارتی مهر 94 که مرداد ماه فارغ التحصیل شده اند،می رساند جهت انجام امور فارغ التحصیلی و تحویل مهارت به موسسه مراجعه کنند.

ضمنا تبریک کارکنان موسسه را پذیرا باشید، آرزوی موفقیت و پیروزی شما را در تمامی مراحل زندگی از خداوند متعال خواستاریم.

گروه بندی: 
Copyright © 2015 Persian010 | Designed by Persian010