دیپلم کاردانش

ضرورت ايجاد شاخه كاردانش:

مسئولين آموزش و پرورش كشور با توجه به معضلاتي كه در سيستم آموزشي وجود داشت تصميم به ايجاد شاخه ي جديد به نام كار دانش گرفتند . آنچه توجه مسئولين را به اين نياز معطوف داشت به شرح زير مي باشد :

۱- ابترماندن و رهاشدن فرآیند هدایت تحصیلی در دوره متوسطه و کم توجهی به پرورش علاقه واستعداد دانش آموزان و نداشتن انعطاف لازم برای پاسخگویی به علاقه ها و پرورش استعدادهای متفاوت.

۲-  تاكيد و تمركز برآماده كردن كليه دانش آموزان براي ورود به دانشگاه و در نتيجه افزايش دائمي تعداد داوطلبان بازمانده از تحصيل دانشگاهي.

۳-  تاکید بر دروس نظری، کثرت دروسی که به دانش آموز در یک هفته عرضه می شود،  عدم ارزش گذاری به آموزشهای خارج از مدرسه و نارسابودن شیوه مهارت آموزی (طرح کاد) در آموزش متوسطه.

جهت کسب اطلاعات بیشتر همین حالا با شماره های 44956500  و 44956493 تماس حاصل فرمایید

۴-  نامتناسب بودن بافت و محتوای برنامه های درسی با شرایط شهرهای کوچک و روستاها.

۵-   نداشتن انعطاف لازم برای پذیرش نوآوری ها و پاسخگویی به نیازهای خاص مناطق کشور.

۶-  اتلاف منابع به لحاظ شیوه برخورد با تکرار پایه در نظام سالی (ارزشیابی همه یا هیچ) و در نتیجه تشدید ترک زودرس تحصیل و فقدان تسهیلات مناسب برای بازگشت مجدد به تحصیل.

۷-  تشدید جو حاکم بر جامعه (خاص جامعه آموزش وپرورش) مبنی بر کم ارزش بودن آموزش های فنی وحرفه ای در مقایسه با آموزش متوسطه به واسطه:

    الف -  فقدان هدایت تحصیلی صحیح و سوق دادن دانش آموزان بی علاقه و سرخورده به آموزشهای فنی و حرفه ای.

    ب -  اعمال روشهای اجرایی که باعث منزوی شدن وکم ارزش جلوه کردن این آموزشها می شود.

    ج -  کم توجهی به امکانات محیط و نیازهای آن و نبودن ارتباط متقابل بین محیط و مؤسسه آموزشی.

۸-    سازماندهی غیرمنعطف در اجرای آموزشها که استفاده بهینه از کلیه منابع بالقوه مفید برای آموزش فنی و حرفه ای را دشوار می سازد.

۹-  عدم ارتباط متقابل آموزشهای فنی وحرفه ای با دوره های کوتاه مدت مهارت آموزی و یا آموزشهای تخصصی ودوره های کاردانی و کارشناسی.

 

 هدف :

 هدف کلی این شاخه تربیت نیروی انسانی در سطوح نیمه ماهر، ماهر و استادکاری و سرپرستی برای بخشهای *صنعت، *کشاورزی، *خدمات و *هنر می باشد.

 مزاياي شاخه كاردانش:

     1 -  وارد شدن مفهوم گواهينامه مهارت در كنار ديپلم متوسطه و دانشنامه كارداني در نظام آموزش و پرورش امكان تنظيم امر استانداردهاي مهارت و ارتباط طولي و عرضي سطوح مهارت را با يكديگر در اين نظام فراهم مي آورد. در حال حاضر هر يك از اين سطوح به طور جداگانه و فارق از يكديگر عمل مي كنند.

       2 -     با ارزش تحصيلي قائل شدن- طبق ضوابط معين- براي آموخته هاي خارج از مدرسه فوايد زير حاصل مي شود:

      الف -  ارتباط بين آموزش و بازاركار به صورت فعال برقرار مي گردد.

      ب -  منابع گسترده و قابل توجهي براي حرفه آموزي در اختيار آموزش و پرورش قرار مي گيرد.

      ج -  ارزش فرهنگي و اجتماعي فعاليت هاي فني و حرفه اي در جامه ارتقاء مي يابد.

      د -  بدليل تعيين صلاحيت كارگاههاي مشمول، زمينه ارتقاء سطح دانش فني صاحبان حرف فراهم مي آيد.

      ه -  براي دانش آموزاني كه به دليلي ناچارند تحصيل را رها كرده و به كار روي آورند تسهيلاتي جهت بازگشت مجدد به مدرسه پس از رفع موانع و استفاده از آموخته هاي فني حين اشتغال فراهم مي گردد.

      و - براي آموزش فني و حرفه اي دختران تسهيلات جديدي فراهم مي گردد.

      ز -  امكان مشاركت بخش غيرانتفاعي و شركتهاي توليدي دولتي و غيردولتي در آموزش فني و حرفه اي بهتر فراهم مي گردد.

     3 -     امكاناتي براي حرفه آموزي ديپلمه هاي نظري و يا ترك تحصيل كنندگان حين دوره متوسطه- با برخورداري از معافيت تحصيلي و تحت نظارت آموزش و پرورش فراهم مي آيد.

در حال حاضر استفاده از امكانات حرفه آموزي موجود در جامعه نيازمند گذراندن دوره نظام وظيفه مي باشد و محيط هاي كارآموزي نيز متناسب با مقتضيات سني و تربيتي دانش آموزان طراحي و اداره نمي شود.

     4 -     با پذيرفتن مهارت هاي آموخته شده به عنوان جزئي از دروس ديپلم متوسطه فوايد زير حاصل مي شود:

الف -   ارزش اجتماعي- فرهنگي و اقتصادي حرفه آموزي و كار مفيد افزايش مي يابد.

ب -  راه جديدي براي حرفه آموزي در درون نظام آموزش و پرورش باز مي شود.

ج -   امكان نزديكتر شدن آموزش با زندگي واقعي خاصه براي كساني كه به دلائلي نمي توانند يا نمي خواهند ادامه تحصيل دهند باز مي شود.

د -   از مركز توجه قرار داشتن آموزشهاي نظري كاسته مي شود.

ه -   همراه با صرف وقت كمتر (به علت امكان پودماني ارائه كردن دروس كاردانش در دوره هاي كوتاه مدت) امكان تطبيق بيشتر برنامه هاي آموزشي با نيازهاي محيط و منطقه فراهم مي آيد.

امكان توجه بيشتر به علاقه و استعداد دانش آموزان فراهم مي گردد.

ورود به شاخه كاردانش متناسب با امكانات آموزشي هر منطقه و امكانات تحصيلي هر دانش آموز كاملاً قابل انعطاف بوده و گذراندن هريك از سطوح مهارت (كه به تنهايي نيز قابليت اشتغال دانش آموز در بازاركار را ايجاد مي نمايند) و دروس مشترك هر كدام مقدم بر ديگري و يا به صورت همزمان نيز ميسر خواهد بود. ادامه تحصيل دارندگان ديپلم كاردانش در دوره هاي كارداني طبق ضوابط و شرايط هر رشته امكان پذير خواهد بود. علاوه بر اين آنان مي توانند از طريق آموزشهاي جبراني و با گذراندن قسمتي از دروس تخصصي در يك رشته خاص به دريافت ديپلم فني و حرفه اي نائل شوند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر همین حالا با شماره های 44956500  و 44956493 تماس حاصل فرمایید

  ساختار :

الف – کسب گواهینامه درجه۲ مهارت: فارغ التحصیلان دوره راهنمایی پس از گذراندن پودمان های مهارت مطابق برنامه آموزشی مربوط و توفیق در آزمون استاندارد مهارت در حرفه مربوط به دریافت گواهینامه درجه۲ مهارت نائل می شوند.

ب – کسب گواهینامه درجه یک مهارت: دارندگان گواهی نامه درجه۲ مهارت (یا معادل آن) پس از گذراندن پودمان مهارت مطابق با برنامه آموزشي مربوط و توفیق در آزمون استـاندارد مهارت به دریافت گواهینامه درجه یک مهارت نائل می شوند.

تبصره: برای آن دسته از مشاغلی که درجه بندی سطوح مهارت به شکل فوق انجام نشده است باهماهنگی دستگاه های ذیربط اسامی مناسب به کار گرفته خواهد شد.

ج – کسب دیپلم کاردانش: لازمه کسب دیپلم، اخذ حداقل یک گواهینامه درجه ۱ مهارت یا معادل آن در حرفه موردنظر یعنی گذراندن حداقل 42.5 واحد دروس تخصصی  و 54 واحد دروس عمومی و تکمیل دروس تا حداقل 96.5 واحد خواهدبود. دروس مشترک این شاخه با دروس عمومی شاخه های نظری و فنی حرفه ای همسان بوده و تکمیل دروس تا ۹۶ واحد با توجه به واحدهای معادل ارزیابی شده برای گواهینامه های مهارت از طریق  اخذ گواهینامه های اضافی مهارت و یا اخذ دروس سایرشاخه های آموزش متوسطه امکان پذیر خواهد بود. همچنین تقدم یا تأخر یا هم زمانی اخذ گواهینامه های مهارت و سایر دروس، متناسب با امکانات آموزشی وموقعیت دانش آموزان از انعطاف لازم برخوردار می باشد

 

Copyright © 2015 Persian010 | Designed by Persian010