شماره حساب های موسسه ره آموزان دانش یکتا

بانک : سامان

بنام : موسسه ره آموزان دانش یکتا

شماره کارت : 0305 - 1629 - 8610 - 6219

لطفا بعد از واریز وجه با شماره تلفن های 44956500 و 44956493 تماس گرفته وشماره پیگیری خود را اعلام کنید و یا تصویر قبض خود را در تلگرام به شماره 09304665483 ارسال نمایید.

Copyright © 2015 Persian010 | Designed by Persian010